Kategoria a

Wymagany wiek do uzyskania kategorii A wynosi 24 lata.

Kandydat może zacząć kurs w wieku 20 lat, jeżeli  co najmniej 
od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, ale do prowadzenia 
motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW 
konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia.

Czas trwania kursu na prawo jazdy kat. A:

  • zajęcia teoretyczne – 30 godzin lekcyjnych
  • zajęcia praktyczne – 20 godzin zegarowych

Kurs i egzamin odbywa się na pojeździe: 

Suzuki Gladius 650

Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania:

motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. 

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.