Kurs na ADR

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących wykonywać przewóz materiałów niebezpiecznych ADR w zakresie podstawowym lub rozszerzonym (cysterny).

Więcej informacji odnośnie kursu na ADR mogą uzyskać Państwo bezpośrednio w naszym biurze mieszczącym się w Biłgoraju na ulicy Kopernika 17.

Kurs na ADR dotyczy:

kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły (kurs początkowy).

kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR i chcą przedłużyć ich ważność o kolejne 5 lat w ostatnim roku ich ważności (kurs dokształcający). 

Kurs na wózki widłowe

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego który wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne ważne bezterminowo.

Więcej informacji odnośnie kursu na wózki widłowe mogą uzyskać Państwo bezpośrednio w naszym biurze mieszczącym się w Biłgoraju na ulicy Kopernika 17.

W cenie szkolenia zapewniamy:

szkolenie teoretyczne i praktyczne.

materiały szkoleniowe.

seminarium bezpiecznej wymiany butli gazowych wózkach jezdniowych.

certyfikaty w języku polskim oraz angielskim na pięć typów wózków (naładownych, unoszących, podnośnikowych-widłowych, ciągnikowych, specjalnych).

przygotowanie dokumentów oraz kontakt z Dozorem Technicznym w sprawie egzaminu

opiekę wykładowcy podczas egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego