Kategoria D

Wymagany wiek do uzyskania  kategorii D wynosi 24 lata.

Osoba musi posiadać również uprawnienia kategorii B.

Czas trwania kursu na prawo jazdy kat. D:

  • zajęcia teoretyczne – 20 godzin lekcyjnych
  • zajęcia praktyczne – 40 godzin zegarowych

Kurs i egzamin odbywa się na pojeździe: 

SOLBUS C10.5

Dodatkowe informacje : 

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii: D i D+E wynosi 21 lat.


Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi: 23 lata lub, 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50km. 

Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania:

autobusem.zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej (do 750 kg DMC).


pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg DMC) (tylko na terytorium RP).