Kategoria C+E

Wymagany wiek do uzyskania C+E kategorii wynosi 21 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną,
minimalny wiek do kierowania pojazdami 
określonymi w prawie jazdy kategorii
C i C+E wynosi 18 lat.

Czas trwania kursu na prawo jazdy kat. C+E:

  • zajęcia praktyczne – 25 godzin zegarowych

Kurs i egzamin odbywa się na pojeździe: 

MAN TGL 12.240 + przyczepa (tzw. Tandem)

Dodatkowe informacje: 

Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E i T, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%.

Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą

zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).