Kategoria a2

Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat.

Kurs możemy zacząć 3 miesiące przed 
ukończeniem 18 roku życia.


Osoba która ukończyła kurs może przystąpić 
do egzaminu państwowego 1 miesiąc przed 
ukończeniem 18 roku życia.

Czas trwania kursu na prawo jazdy kat. A2:

  • zajęcia teoretyczne – 30 godzin lekcyjnych
  • zajęcia praktyczne – 20 godzin zegarowych

Kurs i egzamin odbywa się na pojeździe: 

Kawasami ER6n

Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.

motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.