Kategoria B+E

Wymagany wiek do uzyskania  kategorii B+E wynosi 18 lat.

Aby ubiegać się o prawo jazdy kategorii B+E musimy 
zdać pozytywnie egzamin praktyczny na kategorię B.

Czas trwania kursu na prawo jazdy kat. B+E:

  • zajęcia praktyczne – 15 godzin zegarowych

Kurs i egzamin odbywa się na pojeździe: 

Renault Traffic + przyczepa

Kategoria B+E prawa jazdy uprawnia do kierowania:

zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (DMC do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego

zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP)