Kategoria am

Wymagany wiek do uzyskania  kategorii AM wynosi 14 lat.

Przystąpienie do kursu przez osobę, 
która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest
uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
Kurs możemy zacząć 3 miesiące przed ukończeniem
14 roku życia.

Osoba która ukończyła kurs może przystąpić
do egzaminu państwowego 1 miesiąc przed 
ukończeniem 14 roku życia.

Czas trwania kursu na prawo jazdy kat. AM:

  • zajęcia teoretyczne – 5 godzin lekcyjnych
  • zajęcia praktyczne – 5 godzin zegarowych

Kurs i egzamin odbywa się na pojeździe: 

Romet ZK50 (biegówka)

Kategoria AM prawa jazdy uprawnia do kierowania:

motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h