Kategoria a1

Wymagany wiek do uzyskania kategorii A1 wynosi 16 lat.

Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 
18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody 
rodziców lub opiekunów. Kurs możemy zacząć 3 miesiące przed
ukończeniem 18 roku życia.


Osoba która ukończyła kurs może przystąpić 
do egzaminu państwowego 1 miesiąc przed 
ukończeniem 18 roku życia.

Czas trwania kursu na prawo jazdy kat. A1:

  • zajęcia teoretyczne – 30 godzin lekcyjnych
  • zajęcia praktyczne – 20 godzin zegarowych

Kurs i egzamin odbywa się na pojeździe: 

Yamaha YBR 125

Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kw.pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.