Kategoria C

Wymagany wiek do uzyskania kategorii C wynosi 21 lat.

Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy 
kategorii C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.


Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną,
minimalny wiek do kierowania pojazdami
określonymi w prawie jazdy kategorii
C i C+E wynosi 18 lat.

Czas trwania kursu na prawo jazdy kat. C:

  • zajęcia teoretyczne –20 godzin lekcyjnych
  • zajęcia praktyczne – 30 godzin zegarowych

Kurs i egzamin odbywa się na pojeździe: 

MAN TGL 12.240

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu.

pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750 kg DMC) (tylko na terytorium RP).